Az Alapítvány A móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány 1990-ben, elsősorban magánszemélyek, művészek és mesteremberek által alapított nonprofit, közhasznú civil szervezet. Az Alapítvány fenntartásához és működéséhez a helyet a Móri Önkormányzat adja. A hely infrastruktúrális fejlesztését és az Alapítvány működését és fenntartását saját erőből fedezi.

Tevékenységének célja a magas művészetben és a népi mesterségekben meglévő technikai ismeretanyag átörökítése, tanítása a kortárs hazai és nemzetközi művészeti élet szereplői számára, tudatos környezetformálás.

Céljai megvalósítása érdekében folyamatosan iskolát és szakemberek, mesteremberek közreműködésével műhelyeket tart fenn és működtet (szobrászat-viaszveszejtéses és precíziós bronzöntés; egyedi kézműves kovácsolás – pl. cégérek, kapuk; nemez-textil használati tárgyak és falikárpitok készítése; papírművészet-művészkönyv; bőrművesség, egyedi használati tárgyak, öltözet-kiegészítők; kerámiaszobrászat, egyedi-kisszériás használati edények, cserépkályhák, és épületkerámia; valamint fotó a camera obscurától a digitális fotóig, grafika).

Szolgáltatásunk a gyermekek számára nyújtott művészeti alapképzéstől a professzionális művészek számára nyújtott kivitelezésekig terjed jelenleg, mint a reneszánsz műhelyekben. Az egyes műhelyek önfenntartóak, év közben művészi kivitelezési munkákban működnek közre (pl. cégérek, köztéri szobrok, utcabútorok, játszóterek, egyedi grafikai munkák)

Az alapítvány 1994 óta nyaranta másfél-két hónapon át hazai és nemzetközi művésztelepet szervez több műfajban, alkalmanként 15-20 hivatásos képző- és iparművész közreműködésével. A szakmai segítséget a szabadiskola szakemberei biztosítják. A művésztelepeken készült alkotások képezik gyűjteményének alapját.

Az alapítvány a kisváros központjában, egy későbarokk kastély gazdasági épületeiben működik. Alakítja és gondozza a kastély parkját, amely egy nyitott kiállítás. Az Alapítvány “könyvelői” szemmel: Az Alapítvány állandó pénzügyi támogatásban sem a Móri Önkormányzattól, sem más állami vagy önkormányzati szervezettől nem részesül.

Állandó fizetett munkatársa nincs. Önkéntesen vállalt feladataink:

  • utánpótlás nevelés
  • Lamberg-kastély parkjának fenntartása és fejlesztése
  • Művésztelepek működtetése
Ezeket külön pályázati forrásokból finanszírozzuk, melyhez az Alapítvány tagjai éves szinten több millió forint ingyenes munkával járulnak hozzá (pályázatírás, munkavezetés, szaktanácsadás, stb.). Az önkéntes, ingyenes munka révén éves szinten kb. 12 millió forinttal gyarapítja az Alapítvány Mór város közvagyonát.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
SZÁMVITELI JELENTÉS